Звичний вивих плеча на МРТ

Типова  ситуація : пацієнт Олександр, 26 років. Діагноз: звичний вивих плеча, всього у нього було 5 вивихів, перший - у віці 22 роки.
На МРТ : пошкодження суглобової губи ( пошкодження Банкарта)  та невеликий дефект Хілл-Сакса (дефект головки плечової кістки).
Вивих суглобу, МРТ знімок

Детальний опис МРТ

На серії МРТ правого плечового суглобу в проекції акроміально-ключичного сполучення визначається розширення акроміально-ключичного інтервалу до 0,7 см. Суглобна капсула значно розшарована в стані вираженого набряку. Акроміально-ключична, ключично-коракоподібна зв’язки з ділянками підвищеної інтенсивності МР сигналу в структурі, розшаровані. Оточуючі м’які тканини з ознаками набряку. Порція волокон дельтоподібного, трапецієвидного м’язів в проекції кріплення на рівні акроміально-ключичного суглобу з ознаками набряку.

Сухожилок надостьового м’яза з ділянками підвищеної інтенсивності МР сигналу в структурі, хід волокон збережений. Сухожилки підостьового, підлопаткового та малого круглого м’язів без особливостей.

Виявляється деформація контуру голівки плечової кістки в задньо-латеральному сегменті розміром 1,5х1,0х0,2 см, з відповідним набряком кісткового мозку, а також ділянкою кістоподібної перебудови діаметром 0,5 см в проекції кріплення сухожилка підостьового м’язу.

Суглобова губа в передньому та передньо-нижньому сегментах деформована, з ознаками відриву, відповідно визначається кістковий дефект суглобової западини лопатки менш 1/3 передньо-заднього розміру гленоїда (розмір фрагмента становить 1,0х0,4х0,4 см) з ознаками набряку кісткового мозку. Суглобова губа в задньо-верхньому відділі з ознаками порушення цілісності. Візуалізується порушення цілісності хряща передньо-нижніх відділів гленоїда відповідно до розриву прилеглої суглобової губи. Середня та нижня суглобово-плечові зв’язки з ознаками дегенеративних змін, дещо потовщені.

Сухожилок довгої голівки біцепсу розташований в міжгорбковій борозні, в його сухожилковій сумці підвищений вміст рідини.

В суглобовій порожнині та в параартикулярних бурсах – підвищений вміст рідини. Суглобова капсула в нижніх відділах не потовщена.

Висновок: МР ознаки пошкодження задньо-латерального сегменту суглобової голівки тип Hill-Sachs, пошкодження передньо-нижньої губи з відповідним кістковим дефектом суглобової западини лопатки (кістковий Bankart), розриву задньо-верхньої суглобової губи, часткового розриву правого акроміально-ключичного сполучення (тип ІІ). МР-ознаки тендинопатії надостьового м’яза, ентезопатії надостьового, помірного підакроміального та підклювовидного бурситу правого плечового суглоба, теносиновіту довгої голівки біцепса, набряку порції волокон дельтоподібного, трапецієвидного м’язів.

Пошкодження суглобової губи